Nepřehlédněte

Nový Jičín má nové webové stránky

Město Nový Jičín má od od 1. července nové webové stránky. Původní stránky byly v provozu déle než 10 let, aniž doznaly zásadnějších změn. Jejich obsah reagoval na tehdejší potřeby, kdy většina městských organizací neměla vlastní stránky. Nový web města kapacitně zmenšuje objem textů při zachování jejich informační hodnoty. Ve větší míře než doposud jsou … Více „Nový Jičín má nové webové stránky“

Aktuálně

Ankety

Vážení občané, protože se mezi Vašimi podněty často objevují rozporuplné reakce na vysílání městského rozhlasu a na používání hlučných strojů o víkendech a státních svátcích, rozhodlo se město Nový Jičín k oběma tématům vypsat anketu. Hlasovat můžete prostřednictvím Novojičínského zpravodaje, pokud vystřihnete anketní lístek a vyplněný ho odevzdáte v návštěvnickém centru na Masarykově náměstí. Tam si … Více „Ankety“

Připomínky k novému jízdnímu řádu

Je zpracován Návrh jízdních řádů drážní dopravy na období 2016/2017. Tento návrh je zveřejněn na webových stránkách Moravskoslezského kraje: www.msk.cz v sekci doprava, části Veřejná osobní doprava – dopravní obslužnost, pod bodem Návrh jízdního řádu drážní dopravy. Připomínky je možno uplatnit buď přes odbor dopravy Městského úřadu Nový Jičín, nebo přímo na odbor dopravy Krajského … Více „Připomínky k novému jízdnímu řádu“

Závěry z kontroly u HK Nový Jičín

Zveřejnění závěrů z uskutečněné kontroly u Hokejového klubu Nový Jičín, z.s. (dále také „HK“) provedené Městem Nový Jičín (dále také „Město“), poskytovatelem veřejných prostředků. V rámci otevřeného a transparentního přístupu k veřejnosti a občanům města, zveřejňuje Město Nový Jičín „Znalecký posudek č. 898/31/16“, vypracovaný Ostravskou znaleckou a.s., znalecký ústav, Ostrava, zaměřený na oblast účetnictví a … Více „Závěry z kontroly u HK Nový Jičín“

Další